ܓ✿ تـــو فــقــطــ لــیــلــی بــاش ܓ✿
تو فقط لیلی باش... دل مجنون با من... گذر از این هفت خان... سخت و آسون با من! (وب لژیون همسفر لیلا) 
قالب وبلاگ

به نام قدرت مطلق الله

لژیون "تو فقط لیلی باش" شعبه امین گلی روز دوشنبه 96/6/27 با استادی هم‌سفر لیلا و با حضور اعضا لژیون و با دستور جلسه سی دی جایگاهو جزوه جهان‌بینیرأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

اگر در کنگره جایگاهی را به دست می‌آوریم این جایگاه باید سکوی پرواز ما باشد و ازلحاظ معنوی و فکری و حسی ما را به درجه‌ی بالاتری برساند... .

در ادامه مطلب بخوانید 

برداشت هم‌سفران از سی دی جایگاه:

هم‌سفر فاطمه: برای یادگیری و آموزش گرفتن هیچ زمانی دیر نیست در هستی وقتی چیزی را یاد می‌دهید متقابلاً چیزی هم یاد می‌گیرید .ما آموزش می‌بینیم تا خدمت کنیم .

خیلی از گره‌هایی که در وجود ما قرار دارد با آموزش دادن به دیگران باز می‌شود مانند جایگاه کمک راهنمایی که وقتی به ره‌جو مسئله‌ای یاد داده می‌شود در کنار آن مشکل خودش نیز حل می‌شود .

وقتی فرد می‌خواهد  در جایگاه  اسیستانت یا مرزبانی قرار بگیرد باید ظرفیت آن را داشته باشد اگر ظرفیت آن جایگاه را نداشته باشد  دچار خودشیفتگی و منیت می‌شود هدف خود را گم می‌کند و به خود و دیگران آسیب می‌رساند .

حال اگر این ظرفیت به جایگاه نزدیک باشد می‌تواند با  آموزش و تلاش به آن ظرفیت دست پیدا کند .

 جایگاه‌ها و خدمت‌ها برای رشد و تکامل انسان لازم است .

هم‌سفر فاطمه عبادی : نکته جالب در این سی دی برای من نقش هم‌سفر بود که می‌گوید من هم‌سفر هم باید در کنار مسافر سفر کنم و این به خاطر قانون جاذبه است . چون عشق و محبت که بین مسافر وهم سفر وجود دارد باعث جاذبه بیشتر می‌شود. حتی اگر یک هم‌خانه هم باشد و پیوند محبت وجود داشته باشد نیروهای القا باعث حرکت فرد مقابل می‌شود . اگر هم‌سفر باوجود آموزش‌ها رفتارش تغییر کند مسافر هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حرکت می‌کند .

هم‌سفر شهلا : مسئله‌ای که من دریافت کردم این است که آقای امین در مورد جایگاه در کنگره صحبت کردند و این‌که افراد باید ظرفیت جایگاه‌ها را داشته باشد و بداند با افراد شعبه چگونه برخورد کند .

هم‌سفر مهناز :حضور هم‌سفر در کنگره باید باعث تغییر او شود چون رفتار ما تأثیر متقابل بر روی یکدیگر دارد . ما در اختیار مسافر دخالتی نداریم ولی می‌توانیم تأثیرگذار باشیم

هم‌سفر شیرینآقای امین می‌گویند ظرفیت با جایگاه باید هم‌خوانی داشته باشد .اگر فاصله بین جایگاه و ظرفیت زیاد باشد انرژی که به فرد دست می‌دهد سرریز می‌شود و به دو صورت خود را نشان می‌دهد . یکی به‌صورت درونی که فرد دچار منیت و خودشیفتگی می‌شود .حس از حالت عادی خارج می‌شود و عقل درست‌کار نمی‌کند و نمی‌تواند حس‌هایی که لازم است را از اطراف دریافت کند یکی هم به‌صورت بیرونی که فرد دچار خشم می‌شود هرچند قهر و مهر در کنار هم لازم است .

هم‌سفر اکرم:  اگر دوست شما در جایگاهی قرار گرفت نباید انتظار داشته باشید مثل قبل با شما رفتار کند و شوخی کند اگر این‌گونه باشد به جایگاه خود خیانت کرده است .

هم‌سفر اشرفانسان موقعی خنگ می‌شود که آموزش او قطع شود . وقتی در ما جایی مثل کنگره آموزش می‌بینیم باید نوع نگاه خود را عوض کنیم و حرکت داشته باشیم تا این حرکت روی مسافر تأثیر داشته باشد و هم‌سفر موقعی معنی پیدا می‌کند که روی مسافر اثر داشته باشد .

هم‌سفر لیلا : آقای امین می‌فرمایند یک سری موانعی در انسان وجود دارد که مانع رشد او می‌شود . مثل این‌که بگوید از سن من گذشته است و یا من توانایی کمک راهنما شدن را ندارم .این‌ها فقط موانع خدمت کردن است چراکه افرادی در کنگره  بوده‌اند که  سطح سواد آن‌ها پایین بوده ولی کمک راهنما شده‌اند .

یکی از دلایلی که به سفر دومی‌ها می‌گوییم کمک راهنما بشوید به این دلیل است که یک سری گره‌هایی در وجود ما است که این گره‌ها فقط با کمک دیگران باز می‌شود و یا بعضی از آموزش‌ها در جایگاه مرزبانی و کمک راهنمایی اتفاق می‌افتد .

پس تمام این‌ها به خاطر آموزش گرفتن ما است نه این‌که کنگره به  خدمت ما نیازی داشته باشد .

یک هم‌سفر اگر بتواند نوع نگاه خود را تغییر بدهد می‌تواند تأثیر زیادی روی مسافر خود داشته باشد .تمام انسان‌ها با اختیار کامل آفریده‌شده‌اند  و هیچ‌کس حتی خود خداوند هم در اختیار کسی دخالتی ندارد اما از طریق القا و گرفتن آموزش‌ها و حال خوش می‌توان روی مسافر تأثیر بگذارد  برای همین می‌گوییم هم‌سفر بال پرواز است .

وقتی فردی به جایگاهی می‌رسد باید اخلاق و رفتار او تغییر کند و در جهت سازندگی باشد وگرنه به جایگاه خود خیانت کرده است .

افراد باید ظرفیت جایگاه‌ها را داشته باشند و اگر خارج از ظرفیت باشد فرد دچار خودشیفتگی و منیت می‌شود و حرف‌های او حالت امری و دستوری پیدا کند .

اگر در کنگره جایگاهی را به دست می‌آوریم باید آن جایگاه سکوی پرواز ما باشد و ازلحاظ معنوی و فکری و حسی به درجه بالاتری برساند .

در کنگره اگر انتخاباتی برگزار می‌شود باید عمل سالم را در نظر بگیریم و معیار انتخاب ما صرفاً دوستی وهم لژیون بودن نباشد

بلکه لیاقت آن جایگاه را داشته باشد .

در کنگره وقتی ما به رشد و تکامل رسیدیم خواه‌ناخواه مسئولیت بر ما واجب می‌شود .

استاد محترم فرمودند یک سری از آموزش‌ها وظیفه راهنماست که به ره‌جو آموزش دهد . مانند این‌که یک ره‌جو باید دستورات مرزبانان را اجرا کند .و یا مرزبان و کمک راهنمایان را با کلمه خانم در کنار نام آن‌ها صدا بزنند .

حتی اگر کمک راهنمایی را قبول نداشته باشید باید به شال او احترام بگذارید

ما در کنگره عقاب‌های زیادی داریم و باید همیشه با عقاب‌ها بپرید  که شمارا به اوج آسمان‌ها  برسانند . با مگس‌ها نپرید که شمارا به زباله‌دان می‌برند . یعنی این‌که هم‌نشین اثر زیادی در انسان دارد .  عقاب‌های  کنگره در رأس آقای مهندس و بعد دیدبانان و کمک راهنماها و مرزبانان هستند که اگر بخواهید با آن‌ها بپرید باید از راهی که آن‌ها رفته‌اند و آموزش‌هایی که آن‌ها دیده‌اند بگذرید .

در کنگره نباید کسی با صدای بلند  اعتراض کند بلکه بامتانت حرف خود را بزند و به کمک راهنما و مرزبانان فقط چشم بگوید .اگر کسی می‌خواهد فرمانده خوبی شود باید فرمان‌بر خوبی باشد

سؤال هم‌سفر شهربانو :چرا فرزند من باوجود این‌که حس می‌کنم  براثر آموزش‌ها تغییراتی در من صورت گرفته است ولی او فکر می‌کند من هیچ‌چیزی یاد نگرفته‌ام ؟ 

پاسخ هم‌سفر لیلااگر هم‌سفری با آموزش‌ها تغییر کند لازم نیست به زبان بیاورد اطرافیان خودبه‌خود این تغییرات را در او احساس می‌کنند .

ولی بعضی مواقع اطرافیان توقع زیادی دارند و فکر می‌کند فرد باید یک‌دفعه تغییر زیادی بکند .گاهی هم هم‌سفر بااین‌همه رفت‌وآمد هنوز آموزش‌ها را کاربردی نکرده است . پس یا توجه به این سه نکته خود قاضی خود باشید و ببینید جز کدام دسته هستید .

جزوه جهان‌بینی...

آقای امین می‌گویند با کلمه جهان‌بینی  اولین بار در کتاب معارف اسلامی آشنا شدم. و هیچ‌وقت به کاربرد و معنی آن در زندگی فکر نکرده بودم .

در کنگره روی جهان‌بینی کار می‌شود چون یکی از اضلاع درمان اعتیاد است و مسافران وهم سفران از این ضلع آسیب‌دیده‌اند .

آنچه ما به‌کل هستی ( جهان بیرون و جهان درون ) برداشت و ادراک و احساس می‌کنیم جهان‌بینی نامیده می‌شود .

جهان‌بینی بر دو نوع است

1-جهان‌بینی درونی که شامل ادراک و احساسات فرد نسبت به خودش است .

2-جهان‌بینی بیرونی که ادراک و احساسات فرد نسبت به تمام هستی است .

در تعریفی ساده این‌که ما  درون خود را چگونه می‌بینیم و چقدر با خلق‌وخوی و صور پنهان خود آشنا هستیم و دنیا و مسائل  اطراف خود را چگونه می‌بینیم .

مانند مسافران که در دوران مصرف خود  یک جهان‌بینی افیونی داشتند و همیشه به این فکر می‌کردند که اگر به مسافرت می‌خواهند بروند آیا جایی برای مصرف مواد وجود دارد آیا کسی هست که بتواند با او مواد مصرف کند

اگر انسان روی جسم و روان خودکار کند و ازلحاظ جهان‌بینی آموزش نگیرد درمان او موفق نخواهد بود .

ما در کنگره سه سفر داریم .

سفر اول مربوط به افرادی است که می‌خواهند از بند اعتیاد رها شوند و از مصرف مواد که همان مصرف OT است تا قطع آن ادامه دارد .

سفر دوم از بی‌نیازی به مصرف مواد شروع می‌شود تا زمان رسیدن به خود ادامه دارد

سفر دوم بین مسافران وهم سفران مشترک است و این سفر بدون آموزش جهان‌بینی امکان‌پذیر نیست و پیمودن این سفر غیرقابل‌پیش‌بینی است چراکه بر اساس جایگاه فعلی و خواست و تلاش فرد صورت می‌گیرد .

بنابراین افرادی که به رهایی می‌رسند نباید  کنگره را رها کنند چون آموزش جهان‌بینی آن‌ها تازه شروع می‌شود .

مدت سفر دوم نیز به جایگاه فعلی و خواست وتواش فرد بستگی دارد .

سفر سوم هم از موقعی که به شناخت خود می‌رسد تا زمانی که آرام‌آرام به شناخت قدرت مطلق برسد ادامه پیدا می‌کند .

مفهوم سفر ، حرکت از یک مبدأ معلوم به یک مقصد معلوم است . درواقع باید مبدأ و مقصد مشخص باشد .

 قبلاً می‌گفتند اعتیاد درمان ندارد به خاطر این بود که مبدأ این بیماری را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند یک فرد مصرف‌کننده از چه قسمت جسم و روح و روان دچار آسیب شده است . برای همین مبدأ ازنظر کنگره مهم است

هیچ سفری حتی با داشتن یک نقشه دقیق و حساب‌شده بدون دانستن مبدأ امکان‌پذیر نیست .

جهان‌بینی درون کمک می‌کند که فرد جایگاه فعلی و مبدأ خود در کائنات را پیدا کند و جهان‌بینی بیرونی ، فرد را در یافتن راه و مسیر حرکت تا رسیدن به مقصد کمک می‌کند ..

مبدأ سفر یک هم‌سفر می‌تواند شناخت خود باشد و بداند چه مسیری را تاکنون طی کرده است و این با نوشتن ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها وجودی فرد صورت می‌گیرد .

 

لژیون با دعای هم‌سفران به پایان  رسید.

نویسنده و تصویرگر: هم‌سفر فاطمه
طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/06/30 ] [ 01:36 ق.ظ ] [ همسفر فاطمه ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


وقتی که خسته از دنیای تاریک و ظلمانی اعتیاد، و با پیمودن راه های دشوار و پر از خطر، با پاهای خسته و ناتوان، به "اینجا" می رسی، بدان که اینجا سرزمین عشق است. سرزمین نور و امید.
ܓ✿اینجا کنگره ی 60 است...ܓ✿
در این سرزمین تو را همسفر می خوانند و همراه غرق شده در تاریکی اعتیادت را مسافر.
هر چند هر دو مسافرید! مسافرانی به مقصد عشق...
هر روز این سفر عینِ خوشبختی ست...
هر روزش فهمیدن و بزرگ شدن است، هر لحظه اش امید است و شوق..
و تو با هر قدم می رسی، با هر تپش قلبت اوج می گیری...
اینجا یاد می گیری از کنار تمام آدم هایی که برایت از محال بودن خواسته هایت می گویند بگذری و به حرمت تمام چشم هایی که منتظر رسیدنت هستند تلاش کنی.
مدال زیبای رسیدن تنها سهم توست.
افتخار فتح این قله، تنها باید نصیب دست های خسته ی تو شوند.
گرما و سرما، باد و باران، برف و تگرگ، طوفان و گرباد، هر چه باشد، نمی تواند مانع تو که کفش های آهنینت را به پا کرده ای و راهی سفر شده ای باشد...!
و این جاده میزبان قدم های توست...
حالا که عزم رفتن کرده ای، چشمانت را ببند و تمام روزهای سخت را دوره کن، تمام روزهایی که حق تو خندیدن بود و سهم چشمانت اشک شد!
تمام شب هایی که آسوده به صبح نرسید...!
تمام شادی هایی که بدهکار این قلب مهربانی!
حالا تو ماندی و گام هایی به استواری یک کوه و قلبی مملو از امید و عشقی پر رنگ تر از هر روز.
مسافر سرزمین آرزوها، تو فقط برو!
ببین که پشت سرت تمام آبی آسمان را ریختم..!
دلت آرام...
یکی اینجا به تو قول داده...
قول داده که تمام خستگی هایت را جبران می کند...
پس فراموش نکن که وعده ی او، هرگز دروغ نیست...
اینجا سرزمین آرزوهاست...
اینجا کنگره ی 60 است...
و این وبلاگ متعلق به لژیون همسفر لیلا، در شعبه ی امین گلی خمینی شهر اصفهان است.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


  • paper | فال تاروت سه کارتی | فروش
  • فروش رپورتاژ آگهی | sales رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic