ܓ✿ تـــو فــقــطــ لــیــلــی بــاش ܓ✿
تو فقط لیلی باش... دل مجنون با من... گذر از این هفت خان... سخت و آسون با من! (وب لژیون همسفر لیلا) 
قالب وبلاگ

به نام قدرت مطلق الله...

لژیون دوم هم سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/8/22 با حضور گرم جمعی از همسفران سفر اول و دوم به استادی خانم لیلای عزیز و با دستور جلسه " سی دی ترس " رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.


زمانی که ما ترسی داریم یک نیروی بیرونی و یک نیروی درونی باعث ترس می‌شود. و هیچ کدام از آن‌ها قابل حذف شدن نیستند و اگر نیرونی درونی تحت اختیار شما باشد می‌توانید بر نیروی بیرونی غلبه کنید و آن را خنثی کنید. 

در ادامه مطلب بخوانید.....

 در ابتدا استاد عزیز مطالبی را در مورد دل سوزی مطرح نمودند.....

زمانی که من نسبت به شخصی حس دل سوزی دارم؛ یعنی من بیشتر و بهتر از خداوند حواسم به تو است. و من بیشتر و بهتر از خدا نگران تو هستم. و اگر من نباشم زندگی تو خراب می‌شود و یا تو نمی‌توانی به تنهایی از پس مشکلاتت بر بیایی! بنابراین حس دل سوزی، حس خوب و مثبتی نیست. دلیل آن این است که اگر من بخواهم نسبت به شخصی کمکی بکنم باید توان انجام آن کار را داشته باشم. مثلاً اگر من بخواهم ثروتی را به کسی ببخشم باید آن ثروت را داشته باشم تا بتوانم آن را به دیگران ببخشم. و یا زمانی که کسی برای شما در دل می‌کند خود او سبک و آرام می‌شود و یک تسکین موقتی پیدا می‌کند اما در عوض شما می‌مانید با یک حال خراب و انرژی منفی!

این حس دل سوزی برای فرزند و یا حتی همسر هم نباید باشد؛ چرا؟ چون فرزند من قبل از این که من مادرش باشم خداوند خالق او بوده است. و یا هر شخصی دیگری! اگر من بخواهم تنها از روی حس دل سوزی با کسی باشم و ناراحتی او باعث ناراحتی من شود، حال خودم را خراب می‌کنم.

من یک انسان مستقل برای خودم هستم و باید قدرت و توان داشته باشم و یا به یک میزان یا درجه ایی رسیده باشم تا بتوانم به دیگران کمک کنم. مثلاً یک مشاور این توان را دارد که به دیگران کمک کند.

پس حس دل سوزی؛ حس خوبی نیست و اگر هم در درون شما این حس وجود دارد باید سعی کنید تعادل را در آن رعایت کنید. خوبی کردن، محبت کردن، عشق ورزیدن و.... همه این‌ها باید در ابتدا برای خودتان باشد. مثلاً اگر ما بیشتر از این که به خودمان خوبی کنیم؛ به دیگران خوبی کنیم، تخریب ایجاد می‌شود.

و اما سی دی ترس:

 معنای ترس چیست؟ ترس حسی است ناشی از دست دادن چیزی و یا در آستانه سقوط قرار گرفتن!

یعنی زمانی که شما چیزی را از دست می‌دهید و یا حس از دست دادن آن را دارید، این باعث به وجود آمدن ترس در وجود شما می‌شود.

ما هم سفران یکی از ضد ارزش‌هایی که در درون خود داریم همین ترس است. در کنگره مثلث دانایی را داریم با سه ضلع تفکر، تجربه و آموزش! یعنی ما برای هر کاری باید تفکر کنیم، آموزش بگیریم و تجربه کسب کنیم.

حال مقابل آن مثلث جهالت وجود دارد با سه ضلع نا امیدی، ترس و منیت! یعنی تمام حس‌های منفی که هر شخصی در زندگی تجربه می‌کند زیر مجموعه یکی از این سه ضلع است.

ضلع مقابل منیت، آموزش است. چرا؟ چون زمانی که ما منیت داریم دیگر نیازی به آموزش نداریم.

ضلع مقابل ناامیدی تجربه است. چرا؟ چون زمانی که ما ناامید هستیم دیگر حس این که تجربه کسب کنیم را نداریم.

ضلع مقابل ترس تفکر است. چرا؟ چون ترس مانع از تفکر کردن می‌شود و زمانی که ما ترس داریم دیگر نمی‌توانیم تفکر کنیم.

یک همسفر زمانی که وارد کنگره می‌شود هر سه ضلع در آن وجود دارد. یعنی هم انسان ناامیدی است و هم پر از منیت است. ترس نیز در وجود تک تک هم سفران وجود دارد. ترس‌های امواج بسیار قوی دارد و از هر چه بترسیم به سرمان می‌آید.


همسفر شیرین: آقای امین می‌فرمایند: من نیز ترس‌های زیادی داشتم مثل ترس اخراج شدن از دانشگاه، قبول نشدن در کنکور و .... اما اصولاً معقوله ترس از خیلی جهات باعث تخریب می‌شود. چون قدرت تفکر را از انسان می‌گیرد و همین باعث افزایش ترسش می‌شود. ترس همیشه با انسان است اما نکته مهم این است که ترس‌های انسان، درس‌های انسان هستند. و همیشه ترس بد نیست و گاهی ترس باعث محافظت از انسان می‌شود. آقای امین ترس را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند:

 1: ترس‌های بازدارنده که نقش بازدارنده دارند.

2: ترس‌های محافظت کننده که انسان را محافظت می‌کنند.

همسفر لیلا: ما دو نوع ترس داریم؛ ترس بازدارنده و ترس نگهدارنده! که ترس نگهدارنده ترس خوبی است و باعث ایمنی انسان می‌شود. و اگر کسی بگوید که من از چیزی ترسی ندارم این حماقت است نه شجاعت! اما ترس‌هایی که جلوی پیشرفت ما را می‌گیرند، ترس‌های بازدارنده هستند. یعنی انسان را از کاری که می‌خواهید انجام دهد باز می‌دارد و این یعنی این که من دارم رشد می‌کنم و چیز خوبی است. پس مرحله اول این است که من باید بگردم و ترس‌های درونم را پیدا کنم و با آن‌ها مقابله کنم تا پیشرفت کنم.

نکته دیگر این که: آقای امین می‌فرمایند: این که شما تشخیص دهید از چه چیزی می‌ترسید. و همین باعث ریشه یابی ترس می‌شود و به شما کمک خواهد کرد که آن ترس را بر طرف کنید. مثلاً می گویید که: من ترس از مشارکت دارم. راه کارش این است که یک بار بدون تفکر و بدون مقدمه مشارکت کنم.

همسفر اکرم: برای این که انسان بتواند کاری را انجام دهد مانند این است که در درون او یک پتانسیلی وجود دارد مثلاً اگر بخواهد از ارتفاعی بپرد باید پتانسیل پرش در درون او باشد. و این نیرو تحت فرمان خود شخص باشد. ممکن است فردی در شرایط عادی بیشترین رکورد پرش را داشته باشد اما در مسابقه کمترین رکورد را بزند. این نیرو در شخص وجود دارد اما تحت فرمان خود شخص نیست. برای انجام هر کاری به عامل درونی و بیرونی نیاز داریم.

 همسفر لیلا: آقای امین می‌فرمایند: زمانی که ما ترسی داریم یک نیروی بیرونی و یک نیروی درونی باعث ترس می‌شود. و هیچ کدام از آن‌ها قابل حذف شدن نیستند و اگر نیرونی درونی تحت اختیار شما باشد می‌توانید بر نیروی بیرونی غلبه کنید و آن را خنثی کنید. مثلاً تصمیم داریم که مشارکت کنیم اما ترس از این دارم که نتوانم درست صحبت کنم و مورد قضاوت دیگران قرار بگیرم. این می‌شود یک عامل بیرونی! اما یک عاملی در درون من وجود دارد که اگر آن را پیدا و حل کنم آن عامل بیرونی نیز از بین می‌رود.

مکانیزم ترس این است که یک نیرویی در درون شما هست که به صورت ناقص در اختیار شماست و در این صورت ترس ظاهر می‌شود. مثلاً قدرت حرف زدن من در یک جا خوب است و در جای دیگر خوب نیست. یعنی مکانیزم حرف زدن کامل در اختیار من نیست. و همین در موقع صحبت کردن باعث ترس من می‌شود. پس معقوله ترس به شرک بر می‌گردد. یعنی این که ما نیروهای درونی خود را با نفس اماره شریک می‌شویم.

معقوله شرک؛ یعنی شریک شدن نیروهای درونی خودمان با نیروهای منفی!

کسانی که در زمان پیامبر مشرک شدند، کسانی بودند که می‌گفتند ما بت‌ها را هم در کنار خداوند می‌پرستیم. و برای خداوند شریک قائل می‌شدند. پس ما هم نیروهای خود را با شیطان، نفس اماره و .... شریک شده‌ام. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ با هر کار ضد ارزشی که انجام می‌دهیم، یک بخشی از این نیروها را از دست می‌دهیم. و این معامله ایی است که تاریکی با ما انجام می‌دهد.

مثلاً یک بچه ایی که تمام درونش پر از عشق است زمانی که بزرگ می‌شود می‌بیند که اصلاً این طور نیست و اطرافیان باعث رنجش او می‌شوند. و کم کم با حس بزرگ‌تر شدن، حس تنفر به سراغش می‌آید و آرام آرام نیروی عشق را از دست می‌دهد. و در ادمه زندگی عشق صد در صد ندارد و این عشق را با نیروی دیگری مثل تاریکی شریک شده است. یعنی عشق اصلی را به نیروهای منفی داده است و در عوض نفرت گرفته است.

 هر چه ضد ارزش در انسان وجود دارد، در ازای آن یک چیز ارزشی را از دست داده است. یعنی عشق را داده‌ایم و جای آن نفرت گرفته‌ایم؛ یا شجاعت را از دست داده‌ایم و جای آن ترس را گرفته‌ایم. پس ما با شیطان یا نیروهای منفی نفس اماره؛ نیروهای خود را شریک شده‌ایم. بنابراین کل معقوله ترس در پس گرفتن نیروهاست.

بایدنیرو های خود را دو مرتبه باز گردانیم. این که در کنگره می گوییم که عشق بورزید، نفرت و کینه نداشته باشید، بخشش داشته باشید و ..... این‌ها برای باز گرداندن نیروهای شماست.

پس کار اصلی ما باز پس گیری نیروهاست.

اگر ترس از حد خود بگذرد باعث می‌شود کارهایی را که برای انجام آن‌ها عشق می‌ورزیدید را انجام ندهید. و تنها کار مقابله با ترس شجاعت است. یعنی باید آن کاری را که ازش می‌ترسیم را انجام دهیم.

 ترس مانند یک غول بسیار بزرگ مه آلود است. که تا زمانی که به او نزدیک نشده‌اید از او می‌ترسید اما زمانی که به او نزدیک‌تر شوید می‌بینید که یک مه است و شما خیلی راحت می‌توانید از او رد شوید.

آقای امین می‌فرمایند: تکامل ما انسان‌ها در مقابله با ترس‌هاست. یعنی انسان‌هایی که شجاعت و شهامت بسیار بالایی دارند؛ انسان‌هایی بودند که یک ترس بزرگ را تجربه کرده‌اند. مثلاً اگر من در رانندگی شجاعت دارم به خاطر این است که ترس‌های زیادی را تجربه کرده‌ام. اگر برای مقابله با ترس از راه درست وارد شویم پادزهر آن مدام ساخته می‌شود، بنابراین شجاعت زیادی را تجربه می‌کنید.

 یک سری از انسان‌ها به خاطر حفظ آرامش خود از مقابله با ترس خود داری می‌کنند. در صورتی که این آرامش به درد ما انسان‌ها نمی‌خورد. و این آرامشی است که از درون ما را از بین می‌برد.

 ترس به صورت مفرد و تنها وجود ندارد و یک نیرویی است که به تنهایی انسان را از تعادل خارج نمی‌کند بلکه با یک نیروی دیگر همیشه همراه است.

 همسفر اکرم: نیروی خشم و نفرت همیشه با ترس هم راه است. و همین خشمگین شدن و ترسیدن مانع پیشرفت انسان می‌شود.

همسفر لیلا: آقایانی که در منزل بسیار خشمگین هستند در اجتماع افراد خیلی ضعیفی هستند. چون این خشم آنان از روی ترس است. آقای امین می‌فرمایند: زمانی که ترس باعث به وجود آمدن خشم در شما می‌شود؛ در جهت آن خشم حرکت نکنید و همین باعث می‌شود آن ترس آرام آرام از بین برود.

 

در پایان لژیون با دعای خالصانهٔ همسفران به پایان رسید. 

نویسنده: هم سفر لیلا رحیمی

تصویرگر: هم سفر فاطمه 
طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/08/28 ] [ 10:08 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


وقتی که خسته از دنیای تاریک و ظلمانی اعتیاد، و با پیمودن راه های دشوار و پر از خطر، با پاهای خسته و ناتوان، به "اینجا" می رسی، بدان که اینجا سرزمین عشق است. سرزمین نور و امید.
ܓ✿اینجا کنگره ی 60 است...ܓ✿
در این سرزمین تو را همسفر می خوانند و همراه غرق شده در تاریکی اعتیادت را مسافر.
هر چند هر دو مسافرید! مسافرانی به مقصد عشق...
هر روز این سفر عینِ خوشبختی ست...
هر روزش فهمیدن و بزرگ شدن است، هر لحظه اش امید است و شوق..
و تو با هر قدم می رسی، با هر تپش قلبت اوج می گیری...
اینجا یاد می گیری از کنار تمام آدم هایی که برایت از محال بودن خواسته هایت می گویند بگذری و به حرمت تمام چشم هایی که منتظر رسیدنت هستند تلاش کنی.
مدال زیبای رسیدن تنها سهم توست.
افتخار فتح این قله، تنها باید نصیب دست های خسته ی تو شوند.
گرما و سرما، باد و باران، برف و تگرگ، طوفان و گرباد، هر چه باشد، نمی تواند مانع تو که کفش های آهنینت را به پا کرده ای و راهی سفر شده ای باشد...!
و این جاده میزبان قدم های توست...
حالا که عزم رفتن کرده ای، چشمانت را ببند و تمام روزهای سخت را دوره کن، تمام روزهایی که حق تو خندیدن بود و سهم چشمانت اشک شد!
تمام شب هایی که آسوده به صبح نرسید...!
تمام شادی هایی که بدهکار این قلب مهربانی!
حالا تو ماندی و گام هایی به استواری یک کوه و قلبی مملو از امید و عشقی پر رنگ تر از هر روز.
مسافر سرزمین آرزوها، تو فقط برو!
ببین که پشت سرت تمام آبی آسمان را ریختم..!
دلت آرام...
یکی اینجا به تو قول داده...
قول داده که تمام خستگی هایت را جبران می کند...
پس فراموش نکن که وعده ی او، هرگز دروغ نیست...
اینجا سرزمین آرزوهاست...
اینجا کنگره ی 60 است...
و این وبلاگ متعلق به لژیون همسفر لیلا، در شعبه ی امین گلی خمینی شهر اصفهان است.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


  • paper | فال تاروت سه کارتی | فروش
  • فروش رپورتاژ آگهی | sales رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic