ܓ✿ تـــو فــقــطــ لــیــلــی بــاش ܓ✿
تو فقط لیلی باش... دل مجنون با من... گذر از این هفت خان... سخت و آسون با من! (وب لژیون همسفر لیلا) 
قالب وبلاگ

به نام قدرت مطلق الله...

لژیون دوم هم سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/8/22 با حضور گرم جمعی از همسفران سفر اول و دوم به استادی خانم لیلای عزیز و با دستور جلسه " سی دی ترس " رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.


زمانی که ما ترسی داریم یک نیروی بیرونی و یک نیروی درونی باعث ترس می‌شود. و هیچ کدام از آن‌ها قابل حذف شدن نیستند و اگر نیرونی درونی تحت اختیار شما باشد می‌توانید بر نیروی بیرونی غلبه کنید و آن را خنثی کنید. 

در ادامه مطلب بخوانید.....


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/08/28 ] [ 09:08 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست.

 لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه  1396/08/01 با حضور گرم جمعی از همسفران سفر اول و دوم به استادی خانم لیلای عزیز و با دستور جلسه " ازدواج " رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

یکی از هدف‌های هر انسانی برای ازدواج؛ یکی شدن و ایجاد یک وحدت عمیق درونی در طول مسیر زندگی است.

در ادامه مطلب بخوانید....


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/08/7 ] [ 11:29 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
                  به نام قدرت مطلق الله

لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/7/17 با حضور گرم جمعی از هم‌سفران سفر اول و دوم به استادی خانم لیلای عزیز و با دستور جلسه سی دی حقه‌های نفس رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

قوی‌ترین حس این جهان عشق است و زمانی که شما آن را به دیگران می‌بخشید چندین برابر آن به خودتان باز می‌گردد. شخصی که از دل خود عشق بورزد از همه جا پاسخ دریافت می‌کند. و عشق ورزی شما در کائنات بی پاسخ نمی‌ماند، چون عشق هیچ وقت بی ثمر نیست به شرط آن که در مسیر درست آن حرکت کنید.


در ادامه مطلب بخوانید..........


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/07/23 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام قدرت مطلق الله

لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/7/3 با استادی هم‌سفر لیلا و با دستور جلسه‌ی " سی دی ویروس " رأس ساعت 16:30 برگزار شد.

جمله‌ی معروفی هست که می‌گوید: تا از خود نگذری، به خود نرسیو این خیلی مهم است که اعضای کنگره آن را بدانند و با تمام وجود درک کنندیعنی درراه آن خواسته یا هدفی که دارید، باید سختی بکشید، باید کفش آهنین به پا کنید و در جهت آن حرکت کنید...

دنیا به تلاش‌های ماست که به ما بها می‌دهد نه به بهانه و توجیه‌های ما...

در ادامه مطلب بخوانید.......ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/07/11 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست.

لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/6/20 با استادی هم‌سفر لیلا، دبیری هم‌سفر اکرم و با دستور جلسه‌ی " بند محکم‌تر  " رأس ساعت 17:30 برگزار شد.

ما انسان‌ها آمده‌ایم که صعود کنیم، رشد کنیم و به آگاهی برسیم، مثل یک بذری که در خاک می‌کاریم، قرار نیست که در خاک و در تاریکی بماند، قرار است که رشد کند، سختی‌ها را تحمل کند و به نور برسد و این درست مثل بندهایی است که در انسان وجود دارد، که باید آن‌ها را کم‌کم باز کند تا مثل آن بذر به یک درخت پر شکوفه تبدیل شود

در ادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/06/24 ] [ 05:05 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام پروردگار عشق و محبت

لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/6/6 با استادی هم‌سفر لیلا و دبیری هم‌سفر اکرم و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه "سی دی پادزهر" رأس ساعت 17:30 برگزار شد.


هر چیزی یک‌زمان مشخصی دارد حتی خداوند هم یک‌زمان بندی و محاسباتی برای خود دارد که بازمان بندی و محاسبات ما متفاوت است. مثلاً موقع که ما چیزی را می‌خواهیم آن را دیر به ما می‌دهد و برعکس! به این خاطر که خداوند ناظر بر همه‌چیز است و خیلی خوب تشخیص می‌دهد که چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی بد! آقای امین می‌گویند من علت قبول نشدنم در دانشگاه را در درون خودم جست‌وجو کردم و آن چیزی نبود جز خواسته نامعقول خودم! و در ادامه می‌گویند که خدا به من رحم کرد که در دانشگاه قبول نشدم.

در ادامه ی مطلب بخوانید....

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/06/11 ] [ 09:57 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خداوندگار عشق

لژیون «تو فقط لیلی باش» شعبه امین گلی  روز دوشنبه 96/5/30 با استادی هم‌سفر لیلا و با حضور گرم اعضا لژیون و با دستور جلسه ادامه وادی دهم و سی دی هزاران لباس رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

آنچه که انسان‌ها را از پای درمی‌آورد رنج‌ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست بلکه بی‌معنا شدن زندگی است که مصیبت‌بار است. معنای زندگی تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست حتی گاهی درد و رنج هم می‌تواند معنایی یافت.

انسانی که دیگر زندگی برای او بی‌معنا شده است هیچ هدف و انگیزه و مقصودی ندارد و چیزی او را به زندگی گره نمی‌زند و به اینجا که برسد کارش ساخته است.

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/06/3 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام آنکه جان را فکرت آموخت.

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/5/9 با استادی همسفر لیلا و دبیری همسفر اکرم و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه سی دی هنر2 راس ساعت 17:30 برگزار شد.   

هیچ مشکلی در زندگی انسان بدون راه حل نیست. تمام مسائل و مشکلاتی که در زندگی انسان پیش می آید یک راه حلی دارد و این که ما به بعضی از این راه  حل ها دسترسی نداریم ممکن است دلایلی داشته باشد.

مثلا ممکن است   یک سری خواسته های غیر معقولی داشته باشیم  و یا حل شدن آن مشکل خواسته قلبی و الویت ما نباشد  و یا این که مسیر رشد ما  در این است که آن راه حل از ما دور بماند که  در پی آن راه حل به رشد بیشتر و ارتقاء برسیم.

در ادامه مطلب بخوانید....

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/05/13 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
 به نام قدرت مطلق الله

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/4/19 با استادی همسفر لیلا و دبیری همسفر اکرم و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه سی دی کفر راس ساعت 17:30 بر گزار شد.


پس اولین نتیجه کفر پنهان شدن ویژگی ها و خوبی های ماست و دومین نتیجه آن کشیدن پرده یا حجاب روی گوش و چشم و حس ماست که ما زیبایی ها را نبینیم. و در نتیجه انسان تبدیل می شود به یک انسان بد بین ؛ انسانی که فقط نیمه خالی لیوان را می بیند و....و ناسپاس می شود. در نهایت برای عبور از کفر باید هر حقیقتی که در زندگی وجود دارد را به همان شکلی که هست ببینیم نه آن طوری که خود دوست داریم.

در ادامه مطلب بخوانید....

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/04/24 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام خدایی که در این نزدیکی است
لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/3/29 با استادی  هم‌سفر لیلا و دبیری هم‌سفر اکرم و با حضور گرم اعضای لژیون
و با دستور جلسه «سی دی هم‌سفر» رأس ساعت 17:30 برگزار شد.


جلو زدن هم‌سفر از مسافر در ابتدای سفر چیز بدی نیست چون هم‌سفر می‌تواند با این جلو افتادن به مسافر خود کمک کند آن‌هم با تغییرات خوب و اساسی بدون این‌که بخواهید خود را به مسافر اثبات کنید؛ اما اگر این  جلو زدن به منیت و خودخواهی برسد می‌تواند باعث تخریب شود.
 چون منیت درون ما انسان‌ها پنهان است و تنها چیزی است که حل کردن آن فوق‌العاده سخت است؛ و یا جلو زدن مسافر از هم‌سفر در ابتدا چیز بدی نیست به شرطی که هم‌سفر متوجه شود و سعی کند با مسافر همراه شود چون به گفته آقای مهندس اگر هم‌سفر از مسافر خود عقب بماند و به اخلاق و علم خود توجه نکند باعث ایجاد مشکل می‌شود.


در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/04/2 ] [ 07:18 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام قدرت مطلق الله

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 96/3/22 با استادی  همسفر اکرم و راهنمایی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه سی دی "طلب ظلم 2 " راس ساعت 17:30 بر گزار شد.

انسان تنها زمانی باید به خاک بیفتد که بخواهد از خداوند سپاس گزاری کند حتی زمانی که پر از درد و غصه هستید و در برابر خداوند به خاک افتاده اید هم باید این حس سپاس گزاری را داشته باشید. پس همان طور که به خاطر خوبی ها؛ سلامتی؛ نعمتها و شادی هایی که دارید خداوند را شکر می کنید در زمان غم و غصه هم باز خداوند را شاکرباشید...

 در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/03/28 ] [ 01:28 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خدایی که در این نزدیکی است

لژیون «تو فقط لیلی باش» شعبه امین گلی روز دوشنبه  96/3/8 با استادی هم‌سفر لیلا و حضور تعدادی از هم‌سفران با دستور جلسه «پایان وادی نهم» و «سی دی سرنوشت» رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.


 سخنان هم‌سفر لیلا:

ما اکثر اوقات مشکلات را لعنت خدا  می‌دانیم  درصورتی‌که گاهی  ممکن است رحمت  خداوند باشند. آقای مهندس می‌فرمایند:  خداوند زمانی که  به ما شری می‌دهد  که در آن خیری نهفته باشد؛ یعنی زمانی که  خداوند  می‌خواهد به ما خوبی عطا کند به ما شری می‌دهد و ما فکر می‌کنیم این بدترین اتفاق ممکن است و ناامید می‌شویم.  اما بعد از حل مشکل متوجه می‌شویم که خیری در آن نهفته بوده است.  مثل اعتیاد که باعث شد ما  از تاریکی‌ها  خارج شویم و هدفمند زندگی  کنیم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/03/16 ] [ 03:26 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام امواج عشق که از اوست.

لژیون دوم همسفران شعبهٔ امین گلی در روز دوشنبه 96/2/25 با استادی همسفر لیلا و دبیری همسفر یاسمن و با حضور گرم اعضای لژیون

و با دستور جلسه "وادی نهم" رأس ساعت 17:30 بر گزار شد

.

چه کنیم که طعنه و کنایه های دیگران ما را اذیت نکند؟

-زمانی که ما به فلسفهٔ خیلی از چیزها در زندگی خود پی می‌بریم٬ طعنه‌های دیگران کمتر ما را اذیت می‌کند. مثلاً فرض کنید که دلیل اعتیاد همسر خود را می دانم و به واسه اعتیاد او با بهشتی مثل کنگره آشنا شده‌ام ...

در ادامه مطلب بخوانید....

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1396/02/27 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نامی نامی اولین عاشق که اوست.


لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 95/12/16 با استادی همسفر لیلا  و با حضور گرم اعضای لژیون با دستور جلسه " وادی هفتم"  رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.گاهی اوقات که مسئله و یا مشکلی برای انسان پیش می‌آید آن قدر خود را به این در و آن در می زند که راه اصلی را نمی‌بیند؛ مثل یک گنجشک٬ زمانی که در اتاق گیر می افتد، پنجره باز است اما از بس خود را به در و دیوار می زند، پنجره ی باز را نمی‌بیند. در صورتی که اگر آن گنجشک یک لحظه بنشیند و نگاه کند می‌تواند راه را پیدا کند.


در حل مسائل ما هم همین طور است و زمانی که مسئله و مشکلی پیش می‌آید اول از همه اعصاب تحریک می‌شود و ناراحت می‌شوید و این کاملاً طبیعی است؛ اما بعد باید تفکر کرد؛ برای ناراحتی‌های خود زمان مشخص کنید، مثلاً یک ساعت!

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/12/19 ] [ 10:21 ق.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست..

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 25/11/95 با راهنمایی همسفر لیلا، دبیری همسفر یاسمن و استادی همسفر خدیجه و با دستور جلسه "سی دی خانواده" راس ساعت 16:30 بر گزار شد.


همسفر اگر به مسافر خود احترام نگذارد چطور می تواند توقع داشته باشد که جامعه به او احترام گذارد؟ بودن مسافر در اعتیاد دلیل بر این نیست که با او بد رفتاری کنیم و باید بدانیم   فرد مصرف کننده یک بیمار است نه یک مجرم و یا انگل اجتماع!       

فرض کنید مسافر شما دچار بیماری سرطان شده است٬ چطور به او احترام می گذاریم؟!  چطور از او  مراقبت می کنید؟  

اعتیاد هم به همین صورت است  و چه بسا بدتر از آن٬ چون روح و روان آن را هم آلوده کرده است پس باید نهایت احترام را به مسافر گذاشت گویی که...

گزارش کامل در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/11/27 ] [ 02:58 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست.

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 18/11/95 با راهنمایی همسفر لیلا و حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه سی دی نور راس ساعت 16:30 بر گزار شد.

در ابتدا استاد عزیز ضمن سلام و خوش آمد گویی٬ از چند تن  همسفران عزیز خواستند که بر داشت های خود را از سی دی نور بیان کنند...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/11/19 ] [ 08:02 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
 
به نام خدایی که به نگاهی آرام کننده دلهاست

لژیون همسفران "تو فقط لیلی باش" شعبه امین گلی روز دوشنبه 95/11/11 با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون وبا دستور جلسه "سی دی احیاء" راس ساعت 16:30  آغاز به کار نمود.

استاد محترم در ابتدای جلسه به چند نکته در ارتباط با مسائل و  مشکلات همسفران اشاره نمودند. 
استاد محترم فرمودند: همسفرانی حرکت خوبی در لژیون دارند که چشم گفتن به راهنما را خیلی خوب یاد گرفته اند. این چشم گفتن به شخص راهنما نیست بلکه چشم گفتن به  کنگره است و هم چنین فر مانبرداری و اعتماد کردن به راهنما به معنی فرمانبردار بودن و اعتماد داشتن به کنگره است . افرادی که این اعمال را خوب انجام می دهند موفق خواهند بود.

در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/11/13 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام قدرت مطلق الله 

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 4/11/95  با راهنمایی همسفر لیلا و استادی همسفر لیلا رحیمی و با دستور جلسه 

'ادامه سی دی بر داشت محصول" و" سی دی حس" راس ساعت 16:30 برگزار شد.مگر می شود عاشق خدا نشد  خدایی که تمام مسیر را برایم باز نمود و در لحظه لحظه این راه پر پیچ و خم نگهبان من بود!!  

مگر می شود عاشق کنگره نشد٬ جایی که  مقدس ترین و پاک ترین مکان است و کسی که مسیر زندگی را برای رسیدن به روشنایی به من نشان داد!  

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/11/5 ] [ 07:51 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام خدایی که به نگاهی آرام کننده دلهاست

لژیون همسفران "تو فقط لیلی باش" شعبه امین گلی روز دوشنبه 95/10/27 با استادی همسفر لیلا وبا حضور گرم اعضای لژیون وبادستور جلسه سی دی "برداشت محصول"راس ساعت16:30بر گزار شد.

یک انسان دقیقا از همان لحظه ای که تصمیم می گیرد ضد ارزشی  انجام ندهد در مسیر نور قرار می گیرد؛ یعنی از تاریکی ها خارج  و به سمت مسیر روشنایی ها وارد می شود. فکر نکنید عبادت و تسبیح خداوند و در مسیر خداوند قرار گرفتن فقط به این است  که نماز بخوانیم و دعا کنیم .حتی یک مصرف کننده مواد مخدر هم از همان لحظه ای که تصمیم می گیرد درمان خود را شروع کند  رو به نور ایستاده است ...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/10/29 ] [ 03:14 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست...

 لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه  20/10/95 با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه  سی دی "شمشیر در سنگ" راس ساعت 16:30 برگزار شد. 

زمانی که انسان در صراط مستقیم قراربگیرد اتفاقاتی برایش رخ می دهد که نباید بترسد یا ناراحت شود. زیرا این فرایند خروج از تاریکی است...

گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید...ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/10/22 ] [ 09:51 ق.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام نامی اولین عاشق که اوست...
لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 95/10/13 با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه "سی دی احساس همسفر" راس ساعت16:30 بر گزار شد.


در وادی اعتیاد مصرف کننده مواد مخدر در مرحله نفس اماره است، چون اعتیاد فرماندهی را از آن گرفته و تحت تاثیر نیرو های منفی و نفس اماره قرار گرفته است. 
حال از چنین شخصی نباید انتظار عشق و محبت داشته باشیم، چون اختیار دست خودش نیست، چون حس هایش کار نمی کند و فرمان را از جای دیگری می گیرد. و یا از چنین شخصی انتظار داریم به ما وفا دار بماند و می گوییم به خاطر عشق به من و بچه ات مواد مخدر را کنار بگذار. در صورتی که...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/10/14 ] [ 11:45 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام یگانه‌ی هستی‌بخش

لژیون دوم هم‌سفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 95/10/6 با استادی هم‌سفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه"سی دی مستان به‌اضافه‌ی نکاتی از سی دی سنگش کمه و یاران" رأس ساعت16:30 برگزار شد.

استاد گرامی در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی و آرزوی موفقیت برای هم‌سفران چند نکته را متذکر شدند.

استاد فرمودند: گوش کردن به سی دی باعث آموزش بیشتر می‌شود و چون ما در کنگره زمان محدودی برای آموزش داریم، اصل آموزش به عهده خودتان است که وقت گذاشته و سی دی گوش کنید.

در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/10/10 ] [ 09:45 ق.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
به نام نامی اولین عاشق که اوست...

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 95/9/29  با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه"سی دی خوی وحشی" راس ساعت 16:30  برگزار شد.

در ابتدا استاد گرامی هفته همسفر را خدمت تمام همسفران تبریک گفتند و فرمودند سعی کنید همسفران خوبی برای مسافرانتان باشید ونقش خود را به خوبی ایفا کنید و از مسافران خود هیچ توقعی نداشته باشید.

دستور جلسه امروز سی دی خوی وحشی است،یک سی دی بسیار جالب! و اگر کسی در وجود خودش اهلی نشده باشد، هیچ وقت نمی تواند به نقطه آموزش برسد. 
چون همه انسان ها در وجود خود این خوی وحشی بودن را دارند....

در ادامه ی مطلب بخوانید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/10/1 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام نامی اولین عاشق که اوست

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه ۹۵/۹/۲۲ با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه‌ی "شرح تصاویر کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر" رأس ساعت 16:30 برگزار شد.

چرا تصویر آخر که همان رهایی مسافر است، باز به زمستان ختم می‌شود؟ یعنی چرا اول سفر با زمستان شروع شد و با زمستان به پایان رسید؟

‌چون پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری ست؛ یعنی تو رها شدی ولی هنوز زندگی در جریان است، تو رها شدی ولی...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/09/27 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خدایی که در همین نزدیکی ست

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی درروزدوشنبه 95/9/15با استادی همسفرلیلا و با حضورگرم اعضای لژیون و با دستورجلسه ی"سی دی خواست، تقدیرات، تفکرات"راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

 چرا ما بعضی مواقع به خواسته های معقول خود نمی رسیم و اذن خداوند صادر نمی شود؟ مثلا کسی که در کنگره خوب حرکت می کند چرا به یکباره از آن دور می شود؟ 

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/09/17 ] [ 11:14 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خدایی که دراین نزدیکی است

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه  95/09/01 با استادی همسفر لیلا وبا حضور گرم اعضای لژیون وبا دستور جلسه ی

(سی دی انرژی نفس 1و2)

راس ساعت 16:30 برگزار شد.

در ابتدا راهنمای لژیون، رهایی یکی دیگر از اعضای لژیون(همسفر مریم، خدمتگزار نشریات) را تبریک گفتند و برای تمام سفر اولی ها آرزوی رهایی از بند اعتیاد را کردند و قبل از دستور جلسه یک نکته را برای همسفران متذکر شدند، و آن نکته این بود:

خیلی از انسانها که ما نیز جزء آنها بوده یا هستیم، یاد گرفته اند که به جای اینکه به خودشان بپردازند زندگی وشخصیت دیگران را مورد بررسی قرار می دهند و به جای سرگرم بودن به زندگی و مشکلات خود، سرگرم زندگی دیگران هستند. بخصوص اگر در زندگی مشکل ومساله ی خاصی به وجود آید، که وجود این مشکل یک طرف وحاشیه هایی که در کنار این مشکل بوجود می آید طرف دیگر ماجراست...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/09/7 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خدایی که دراین نزدیکی است

لژیون دوم همسفران شعبه امین گلی در روز دوشنبه 95/8/24با استادی همسفر لیلا وبا حضور گرم اعضای لژیون وبا دستور جلسه ی 

(سی دی غریزه جنسی 1و2

 راس ساعت 16:30 برگزار شد.

در ابتدا استاد این چنین فرمودند:

معمولاً صحبت کردن درمورد غریزه جنسی خیلی کم اتفاق می افتد، و خیلی کم پیش می آید که زن وشوهری در این مورد با هم صحبت کنند، درصورتی که خود غریزه جنسی هم برای زن و هم برای مرد یک مسئله فوق العاده مهم است. یکی از ارکان زندگی هر انسانی همین مسئله است؛ بسیاری از سرد شدن ها نسبت به همدیگر، بی مهری ها، جدایی ها و طلاق ها فقط وفقط به خاطراین وجود می آید که...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/08/27 ] [ 06:01 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]

به نام خدایی که در این نزدیکی است

لژیون دوم همسفران شعبه ی امین گلی در روز دوشنبه95/08/17 با استادی همسفر لیلا و با حضور گرم اعضای لژیون و با دستور جلسه ی

 "سی دی لنگر کشتی را بکشید

راس ساعت 16:30 برگزار شد.

تا زمانی که نوع دیگری نشویم از طوفان های زندگی عبور نخواهیم کرد. اگر این طوفان ها تمامی ندارد و همچنان ادامه دارد به این خاطر است که هنوز جنس ما عوض نشده.

نوعی دیگر شدن سخت است٬ همان طور که همیشه برداشتن اولین قدم سخت است.

خداوند می فرمایید:

ما سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کنیم مگر اینکه آن قوم خواسته های نا معقولشان را تغییر دهند...

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: گزارشات لژیون، 
[ 1395/08/19 ] [ 04:45 ب.ظ ] [ همسفر لیلا رحیمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


وقتی که خسته از دنیای تاریک و ظلمانی اعتیاد، و با پیمودن راه های دشوار و پر از خطر، با پاهای خسته و ناتوان، به "اینجا" می رسی، بدان که اینجا سرزمین عشق است. سرزمین نور و امید.
ܓ✿اینجا کنگره ی 60 است...ܓ✿
در این سرزمین تو را همسفر می خوانند و همراه غرق شده در تاریکی اعتیادت را مسافر.
هر چند هر دو مسافرید! مسافرانی به مقصد عشق...
هر روز این سفر عینِ خوشبختی ست...
هر روزش فهمیدن و بزرگ شدن است، هر لحظه اش امید است و شوق..
و تو با هر قدم می رسی، با هر تپش قلبت اوج می گیری...
اینجا یاد می گیری از کنار تمام آدم هایی که برایت از محال بودن خواسته هایت می گویند بگذری و به حرمت تمام چشم هایی که منتظر رسیدنت هستند تلاش کنی.
مدال زیبای رسیدن تنها سهم توست.
افتخار فتح این قله، تنها باید نصیب دست های خسته ی تو شوند.
گرما و سرما، باد و باران، برف و تگرگ، طوفان و گرباد، هر چه باشد، نمی تواند مانع تو که کفش های آهنینت را به پا کرده ای و راهی سفر شده ای باشد...!
و این جاده میزبان قدم های توست...
حالا که عزم رفتن کرده ای، چشمانت را ببند و تمام روزهای سخت را دوره کن، تمام روزهایی که حق تو خندیدن بود و سهم چشمانت اشک شد!
تمام شب هایی که آسوده به صبح نرسید...!
تمام شادی هایی که بدهکار این قلب مهربانی!
حالا تو ماندی و گام هایی به استواری یک کوه و قلبی مملو از امید و عشقی پر رنگ تر از هر روز.
مسافر سرزمین آرزوها، تو فقط برو!
ببین که پشت سرت تمام آبی آسمان را ریختم..!
دلت آرام...
یکی اینجا به تو قول داده...
قول داده که تمام خستگی هایت را جبران می کند...
پس فراموش نکن که وعده ی او، هرگز دروغ نیست...
اینجا سرزمین آرزوهاست...
اینجا کنگره ی 60 است...
و این وبلاگ متعلق به لژیون همسفر لیلا، در شعبه ی امین گلی خمینی شهر اصفهان است.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


  • paper | فال تاروت سه کارتی | فروش
  • فروش رپورتاژ آگهی | sales رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات