ܓ✿ تـــو فــقــطــ لــیــلــی بــاش ܓ✿ وقتی که خسته از دنیای تاریک و ظلمانی اعتیاد، و با پیمودن راه های دشوار و پر از خطر، با پاهای خسته و ناتوان، به "اینجا" می رسی، بدان که اینجا سرزمین عشق است. سرزمین نور و امید. ܓ✿اینجا کنگره ی 60 است...ܓ✿ در این سرزمین تو را همسفر می خوانند و همراه غرق شده در تاریکی اعتیادت را مسافر. هر چند هر دو مسافرید! مسافرانی به مقصد عشق... هر روز این سفر عینِ خوشبختی ست... هر روزش فهمیدن و بزرگ شدن است، هر لحظه اش امید است و شوق.. و تو با هر قدم می رسی، با هر تپش قلبت اوج می گیری... اینجا یاد می گیری از کنار تمام آدم هایی که برایت از محال بودن خواسته هایت می گویند بگذری و به حرمت تمام چشم هایی که منتظر رسیدنت هستند تلاش کنی. مدال زیبای رسیدن تنها سهم توست. افتخار فتح این قله، تنها باید نصیب دست های خسته ی تو شوند. گرما و سرما، باد و باران، برف و تگرگ، طوفان و گرباد، هر چه باشد، نمی تواند مانع تو که کفش های آهنینت را به پا کرده ای و راهی سفر شده ای باشد...! و این جاده میزبان قدم های توست... حالا که عزم رفتن کرده ای، چشمانت را ببند و تمام روزهای سخت را دوره کن، تمام روزهایی که حق تو خندیدن بود و سهم چشمانت اشک شد! تمام شب هایی که آسوده به صبح نرسید...! تمام شادی هایی که بدهکار این قلب مهربانی! حالا تو ماندی و گام هایی به استواری یک کوه و قلبی مملو از امید و عشقی پر رنگ تر از هر روز. مسافر سرزمین آرزوها، تو فقط برو! ببین که پشت سرت تمام آبی آسمان را ریختم..! دلت آرام... یکی اینجا به تو قول داده... قول داده که تمام خستگی هایت را جبران می کند... پس فراموش نکن که وعده ی او، هرگز دروغ نیست... اینجا سرزمین آرزوهاست... اینجا کنگره ی 60 است... و این وبلاگ متعلق به لژیون همسفر لیلا، در شعبه ی امین گلی خمینی شهر اصفهان است. http://leila-legion.mihanblog.com 2020-09-20T03:37:30+01:00 text/html 2020-08-03T21:20:10+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه آخرین گزارش لژیون "تو فقط لیلی باش" http://leila-legion.mihanblog.com/post/588 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84/IMG_0202.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><b>از همه ی شما ممنون و سپاسگزارم که اجازه دادید در کنگره همراهتان باشم.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید......</font></b></div> text/html 2020-01-14T06:59:28+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) رهایافتگان لژیون (21) http://leila-legion.mihanblog.com/post/585 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p align="center" style="font-size: 14.6667px;"><b style="font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">هر یک از این رها یافتگان پرنده ای خواهند شد که از ناباوری مطلق به باور واقعی دست خواهند یافت</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><b style="font-size: 10.6667px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>".</span></b></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز چهارشنبه&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; 18/10/1398</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>یک&nbsp;</b>&nbsp;نفر دیگر از اعضای&nbsp;<b>لژیون دوم&nbsp;</b>همسفران شعبه ی امین گلی، گل رهایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">را از دستان پر توان آقای مهندس دژاکام دریافت نمود و رسماً وارد سفر دوم شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر حسن رهجوی مسافر بهزاد و هم‌سفر اعظم، ره‌جوی هم‌سفر لیلا</span></b></p><p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رها یافتگان شعبه امین گلی در تاریخ 98/10/18</font></b></p><p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%2016/1%20%2846%29.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>خانم اعظم عزیز، ورود شما را به جمع سفر دومی های کنگره 60 تبریک می گویم و از درگاه خالق عشق برایتان مسیری پر از برکت، عشق و خدمت را خواهانم....</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>از طرف راهنما و بچه های لژِیون دوم</b></font></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-01-14T06:47:03+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) مراسم تجلیل... http://leila-legion.mihanblog.com/post/584 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">9 دی ماه 1398 و برگزاری مراسم تجلیل و پایان دوره 4 ساله کمک راهنمایی در کنگره 60</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84/IMG_0202.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">برای مشاهده گزارش کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div> text/html 2020-01-14T06:39:30+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) رسالت کمک راهنما چیز دیگری ست... http://leila-legion.mihanblog.com/post/582 <blockquote style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/147.JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div></blockquote><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این روزها حال دل لیلا زیباست، حال دلش خوب است؛ برای رسالتی که داشته و با همه وجودش این رسالت را به بهترین شکل به پایان رسانیده</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</b></font></div> text/html 2019-12-06T11:48:06+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 4/9/1398 (سی دی عاقلانه، نه حسابگرانه) http://leila-legion.mihanblog.com/post/573 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام نامی اولین عاشق که اوست</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 4/9/1398&nbsp; با حضور جمعی از همسفران و استادی کمک راهنمای محترم «<b>همسفر لیلا</b>» و دبیری&nbsp;<b>همسفر سمیه&nbsp;</b>&nbsp;با دستور جلسه «<b>سی دی عاقلانه نه حسابگرانه</b>» راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/azar98/dbp_bca41932e0608d24a6d07706fbf649e6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">اگر به یک نفر محبت کنی و آن محبت کاملاً بلاعوض باشد و هیچ توقعی از او نداشته باشی مطمئن باش که نتیجه ی آن به تو بر می گردد، محبتی که در دل سنگ نفوذ می کند و سنگ را آب می کند.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>در ادامه مطلب بخوانید...</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-06T05:26:53+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) تبریک بابت دریافت شال مرزبانی... http://leila-legion.mihanblog.com/post/577 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>الماس های کنگره 60</b> برای تبدیل شدن به الماس سفری زیبا و سخت داشتند، زیبا از این بابت که هرچه به انتهای سفر نزدیکتر می شدند خود زیباتر می شدند و سخت به این خاطر که برای زیبا شدن باید مقاومت می کردند و هرچه بیشتر مقاومت می کردند محکم تر و استوارتر می شدند، زیرا قیمت و بهای الماسی بالاتر است که سخت تر و مقاوم تر باشد...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8711_9/IMG_4095.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>خانم شهلای عزیز،</b> دریافت شال زیبای مرزبانی را خدمت شما تبریک گفته و برایتان از خداوند مهربان، مسیری سراسر عشق، نور، برکت، آگاهی و خدمت خالصانه را آرزو می کنیم؛ همچنین تبریک فراوان خدمت خانم فریبای عزیز</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>از طرف راهنما و اعضای لژیون دوم</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/106.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(204, 0, 0);">در ادامه مطلب بخوانید...</font></b></div> text/html 2019-11-29T15:42:32+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 20/8/1398 (سی دی بیل+سی دی ماشین) http://leila-legion.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">بنام خداوند هستی بخش</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">لژیون "<b style="">تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه ۲۰/ ۸ / ۹۸ با حضور جمعی از همسفران و استادی کمک راهنمای محترم «<b style="">همسفر لیلا</b>» و دبیری&nbsp;<b style="">همسفر شهلا&nbsp;</b>&nbsp;با دستور جلسه «<b style="">سی دی بیل + سی دی ماشین</b>» راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/azar98/IMG-20191113-WA0003.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هر کس نگاه کند و ببیند از امکاناتی که کنگره در اختیارش گذاشته به خوبی استفاده می کند یا فقط مصرف کننده است، آیا آگاهی که دریافت می کند را بهایش را می دهد؟ باز پرداخت دارد؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در هستی هر چیزی را باید بهایش را بپردازیم در غیر این صورت از ما گرفته می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید...</b></font></div></div> text/html 2019-11-13T14:53:21+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 13/8/1398 (سی دی اضافه وزن) http://leila-legion.mihanblog.com/post/567 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام اولین عاشق که اوست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیونِ "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 13/8/1398 با حضور گرم جمعی از همسفران و با استادیِ کمک راهنما خانم <b>لیلا</b>،دبیریِ همسفر خانم <b>شهلا</b> و با دستور جلسه <b>سی دی (اضافه وزن 3)</b> راس ساعت 17 آعاز به کار کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/azar98/IMG-20191104-WA0004.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی انسان احساس ناامنی می کند ناخودآگاه ممکن است رو به غذا خوردن آورد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عدم امنیت روی جسم ما خیلی تاثیر دارد.&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یکی از وظایفی که یک انسان بر عهده دارد این است که امنیت خودش (جسمش) را حفظ کند.&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">امنیت یعنی چه؟</span></div></div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یعنی وجود تو امن شود، حالا چه جسم چه روح؛ شما نباید اجازه بدهید هر چیزی و یا هر کسی وارد حریم امن و خصوصی شما بشود.&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وقتی جسم انسان امن می شود دیگر هر غذایی را نمی خورید، برایتان مهم می شود، وقتی نگاه می کنید می بینید یک چیزی ارزش غذایی ندارد از آن استفاده نمی کنید.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید...</b></span></div></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-02T12:13:23+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد دوشنبه 1398/08/06 (سی دی مَجاز) http://leila-legion.mihanblog.com/post/565 <div style="text-align: justify;"><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام نامی اولین عاشق که اوست</b></font></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون&nbsp;<b>«تو فقط لیلی باش»</b>&nbsp;روز دوشنبه 6/8/98 با حضور جمعی از همسفران و استادی کمک راهنمای محترم&nbsp;<b>«همسفرلیلا»</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>همسفر شهلا</b>&nbsp;با دستور جلسه ی «<b>سی دی مَجاز</b>&nbsp;» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mehr/IMG-20191028-WA0002.jpg" alt=""></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><div style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بعضی از ما همسفران زخم هایمان را مرتب پانسمان می کنیم و آن ها را می پوشانیم، یعنی نقاب می زنیم! نقابِ آدم خوب، نقابِ آدم سالم ، نقابِ آدم مهربان و به کنگره می آییم تا زخم هایمان پیدا نباشد،&nbsp;<b>چون خودمان به خودمان عمری دروغ گفتیم!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در کنگره راهنما به من می گوید به درون خودت برو، به من می گوید اول باید خودت را ببینی و با آموزش هایش تو را به خودت نشان می دهد.&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در نهایت اگر خودمان برای درمان خودمان اقدام نکنیم هیچ کسی به ما کمک نمی کند!&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شفا از تو شروع می شود.</b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در ادامه مطلب بخوانید...</b></div></div></div> text/html 2019-10-25T16:47:25+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد دوشنبه 29/7/1398(سی دی اضافه وزن 2) http://leila-legion.mihanblog.com/post/564 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام آفریده هستی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون <b>«تو فقط لیلی باش»</b> روز دوشنبه 29/7/98 با حضور جمعی از همسفران و استادی کمک راهنمای محترم <b>«همسفرلیلا»</b> و دبیری <b>همسفر شهلا</b> با دستور جلسه ی «<b>سی دی اضافه وزن2</b> » رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mehr/IMG-20191022-WA0002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پر خوری و تمام مشکلات جسم ما پیام هایی هستند که از درون ما و روان ما داده می شود که یک جای کار اشکال دارد و راهی را اشتباه طی می کنیم. یک جایی خودمان را فراموش کرده ایم؛ جسم ما در هر لحظه با ما سخن می گوید...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>در ادامه مطلب بخوانید...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-18T14:55:25+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 98/7/22 سی دی اضافه وزن http://leila-legion.mihanblog.com/post/561 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<b>به نام خالق زیبایی ها...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/7/22&nbsp; با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلای عزیز، دبیری همسفر شهلا و با دستور جلسه "<b>سی دی اضافه وزن</b>" راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mehr/IMG-20191018-WA0000.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی کسی می خواهد وزن خود را کم کند هدف او باید سلامتی باشد نه تناسب اندام و زیبایی.&nbsp; وقتی هدف تو سلامتی باشد اعتماد به نفس بالایی می گیری و بر اثر حرف دیگران رژیم خود را رها نمی کنی....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید...</b></font></div> text/html 2019-10-06T18:16:27+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 8/7/1398 (سی دی انواع تعادل) http://leila-legion.mihanblog.com/post/560 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت برتر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">لژیون «<b>تو فقط لیلی باش</b>» روز دوشنبه 98/7/8 با حضور جمعی از همسفران و استادی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کمک راهنمای محترم «همسفر لیلا» و دبیری همسفر شهلا با دستور جلسه ی <b>سی دی «انواع تعادل»</b> راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/SHAHRIVAR/IMG-20190930-WA0002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">یک کاری در جهان وجود دارد که فقط تو می توانی انجام بدهی و تو به خاطرش به دنیا آمدی، من نمی توانم آن کار را انجام بدهم، هیچ کس دیگر هم نمی تواند انجام دهد، فقط سهم توست.</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">حالا که این فرصت پیش آمده است باید قدر بدانیم و نهایت استفاده را ببریم...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 153);"><b>گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید....</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-10-03T04:44:39+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد دوشنبه 1/7/1398(سی دی سبزه ها) http://leila-legion.mihanblog.com/post/558 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام اولین عاشق که اوست</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">لژیون&nbsp;"<b>تو فقط لیلی باش</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز دوشنبه مورخ 1398/7/1</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر لیلا با دستور جلسه ی&nbsp;<b>سی دی سبزه ها</b>&nbsp;راس ساعت 17:30</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mehr/IMG-20190924-WA0002.jpg" alt=""></p><div style="text-align: center;"><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وقتی که نگاه می کنیم می بینیم که مشکلات اکثرش دست خودمان است و خودمان آن ها را به وجود آورده ایم‌؛ اما خداوند باز با وجود تمام این ها در کنار ما هست، راه را به ما نشان می دهد و با نشانه هایش به ما کمک ‌می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>در ادامه مطلب بخوانید</b></span></p></div> text/html 2019-09-19T08:23:40+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 25/6/98 (سی دی ایمان) http://leila-legion.mihanblog.com/post/555 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام اولین عاشق که اوست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/6/25 با حضور جمعی از همسفران و استادی <b>کمک راهنما خانم لیلا</b>، دبیری <b>همسفر خانم شهلا&nbsp;</b>و با دستور جلسه ی <b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سی دی ایمان</b> در ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/SHAHRIVAR/IMG-20190918-WA0002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خواسته هایی که شما در زندگیتان دارید، اگر خواسته های معقولی ست، اگر در صراط مستقیم است&nbsp;<b>پای آن بایستید</b>.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک جاهایی هست که کسی تلاش شما را نمی بیند، هیچ کسی نیست که برایتان دست بزند و در این گونه شرایط است که شما باید به تلاشتان ادامه دهید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی مسیر من روشن است و آخرش را دارم می بینم این ایمان نیست، ایمان زمانی ست که همه جا تاریک است،&nbsp;<font color="#00cccc"><b>در همان تاریکی حرکت کنید با اعتقاد به این که او هست، او دارد می بیند، او حواسش به تو هست، این را می گویند ایمان...</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#00cccc"><b><br></b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><b style="">در ادامه مطلب بخوانید...</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-06T15:54:07+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 11/6/1398 (سی دی قضاوت+سی دی نخل) http://leila-legion.mihanblog.com/post/552 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام نامی اولین عاشق که اوست</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه مورخ 11/6/1398 با استادی&nbsp;<b>همسفر لیلا</b>، دبیری&nbsp;<b>همسفر فاطمه</b>&nbsp;و با دستور جلسه (<b>سی دی قضاوت+سی دی نخل</b>) راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</font></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG-20190904-WA0003.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر همسر من شکاک است، آیا من هم آدم شکاکی هستم؟</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">در پاسخ باید گفت بله! آیا تو تا به حال به خودت و توانایی هایت و مسیرت شک نکرده ای؟ یا آن قدر توانایی هایت را نادیده گرفته ای و به خودت شک کرده ای که یک انسان ضعیف باقی مانده ای!&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><b>شک نقطه مقابل ایمان است.</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><b>در ادامه مطلب بخوانید....</b></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div>