ܓ✿ تـــو فــقــطــ لــیــلــی بــاش ܓ✿ وقتی که خسته از دنیای تاریک و ظلمانی اعتیاد، و با پیمودن راه های دشوار و پر از خطر، با پاهای خسته و ناتوان، به "اینجا" می رسی، بدان که اینجا سرزمین عشق است. سرزمین نور و امید. ܓ✿اینجا کنگره ی 60 است...ܓ✿ در این سرزمین تو را همسفر می خوانند و همراه غرق شده در تاریکی اعتیادت را مسافر. هر چند هر دو مسافرید! مسافرانی به مقصد عشق... هر روز این سفر عینِ خوشبختی ست... هر روزش فهمیدن و بزرگ شدن است، هر لحظه اش امید است و شوق.. و تو با هر قدم می رسی، با هر تپش قلبت اوج می گیری... اینجا یاد می گیری از کنار تمام آدم هایی که برایت از محال بودن خواسته هایت می گویند بگذری و به حرمت تمام چشم هایی که منتظر رسیدنت هستند تلاش کنی. مدال زیبای رسیدن تنها سهم توست. افتخار فتح این قله، تنها باید نصیب دست های خسته ی تو شوند. گرما و سرما، باد و باران، برف و تگرگ، طوفان و گرباد، هر چه باشد، نمی تواند مانع تو که کفش های آهنینت را به پا کرده ای و راهی سفر شده ای باشد...! و این جاده میزبان قدم های توست... حالا که عزم رفتن کرده ای، چشمانت را ببند و تمام روزهای سخت را دوره کن، تمام روزهایی که حق تو خندیدن بود و سهم چشمانت اشک شد! تمام شب هایی که آسوده به صبح نرسید...! تمام شادی هایی که بدهکار این قلب مهربانی! حالا تو ماندی و گام هایی به استواری یک کوه و قلبی مملو از امید و عشقی پر رنگ تر از هر روز. مسافر سرزمین آرزوها، تو فقط برو! ببین که پشت سرت تمام آبی آسمان را ریختم..! دلت آرام... یکی اینجا به تو قول داده... قول داده که تمام خستگی هایت را جبران می کند... پس فراموش نکن که وعده ی او، هرگز دروغ نیست... اینجا سرزمین آرزوهاست... اینجا کنگره ی 60 است... و این وبلاگ متعلق به لژیون همسفر لیلا، در شعبه ی امین گلی خمینی شهر اصفهان است. http://leila-legion.mihanblog.com 2019-09-13T06:36:50+01:00 text/html 2019-09-06T15:54:07+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون 11/6/1398 (سی دی قضاوت+سی دی نخل) http://leila-legion.mihanblog.com/post/552 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام نامی اولین عاشق که اوست</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه مورخ 11/6/1398 با استادی&nbsp;<b>همسفر لیلا</b>، دبیری&nbsp;<b>همسفر فاطمه</b>&nbsp;و با دستور جلسه (<b>سی دی قضاوت+سی دی نخل</b>) راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</font></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG-20190904-WA0003.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر همسر من شکاک است، آیا من هم آدم شکاکی هستم؟</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">در پاسخ باید گفت بله! آیا تو تا به حال به خودت و توانایی هایت و مسیرت شک نکرده ای؟ یا آن قدر توانایی هایت را نادیده گرفته ای و به خودت شک کرده ای که یک انسان ضعیف باقی مانده ای!&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><b>شک نقطه مقابل ایمان است.</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><b>در ادامه مطلب بخوانید....</b></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-28T20:18:49+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر شهلا گزارش عملکرد لژیون 04/06/1398(سی دی قضاوت) http://leila-legion.mihanblog.com/post/551 <div style="text-align: justify;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font size="2" style="">به نام پرودگار خوبی ها</font></b></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لژیون «<b style="">تو فقط لیلی باش</b>&nbsp;» روز دوشبه مورخ 4/6/1398 باحضور گرم جمعی از همسفران و <b>استادی موقت همسفر شهلا،</b> دبیری <b>همسفر فاطمه «خ»</b> و با دستور جلسه ی "<b style="">سی دی قضاوت</b>" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG-20190906-WA0000.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مشکل اصلی انسان در مسیر تزکیه و پالایش کردن، زدودن تاریکی نیست</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،بلکه مشکل اصلی در مرحله تزکیه و پالایش ندیدن تاریکی است</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و در حقیقت آموزش های راهنما و کنگره مثال همان نورافکنی هست که روی یک قاتل حرفه ای قرار می گیرد و دیگر نمی تواند صفات خود را پنهان کند، چون انسان تا زمانی که صفات بد و ناخوشایند را در خودش نبیند دست به پالایش نمی زند و تمام تلاش نفس اماره این است که آن صفت منفی روئیت نشود</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>در ادامه مطلب بخوانید</b></span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></div> text/html 2019-08-25T08:32:45+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون(سی دی روابط حسنه) 28/4/1398 http://leila-legion.mihanblog.com/post/550 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b style=""><font size="2">به نام پرودگار خوبی ها</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون «<b>تو فقط لیلی باش</b> » روز دوشبه مورخ 28/4/1398 باحضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلا، دبیری همسفر فاطمه «خ» و با دستور جلسه ی "<b>سی دی روابط حسنه</b>" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8370567742/IMG_20190821_WA0001.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تنها بمان ولی از هیچ کس گدایی عشق و محبت نکن .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">چرا ما از تنهایی فرار می کنیم؟ اتفاقاً تنهایی گاهی اوقات خیلی خوب است، انسان در تنهایی می تواند خودش را بسازد، می تواند ایرادها و ضد ارزش های خودش را ببیند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">من یک عالمِ خوبی با تنهایی های خود دارم که آن را با هیچ چیزی در این دنیا عوض نمی کنم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">در خلوت خود می نشینم و اگر خطایی انجام داده باشم خود را می بخشم، اگر عشقی هست خودم به خودم می دهم تا قوی شوم و...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2"><b>در ادامه مطلب بخوانید....&nbsp;</b></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-22T11:37:59+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) رها یافتگان لژیون (20) http://leila-legion.mihanblog.com/post/549 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p align="center" style="font-size: 14.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">"هر یک از این رها یافتگان پرنده ای خواهند شد که از ناباوری مطلق به باور واقعی دست خواهند یافت</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><b style="font-size: 10.6667px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>".</span></b></span></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز چهارشنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; 1397/05/30&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>یک&nbsp;</b>&nbsp;نفر دیگر از اعضای&nbsp;<b>لژیون دوم&nbsp;</b>همسفران شعبه ی امین گلی، گل رهایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">را از دستان پر توان آقای مهندس دژاکام دریافت نمود و رسماً وارد سفر دوم شد.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">مسافر شاهین رهجوی مسافر امیرحسین و هم‌سفر عزت، ره‌جوی هم‌سفر لیلا</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/1%20%28112%29.JPG" alt=""></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خانم عزت عزیز، ورود شما را به جمع سفر دومی های کنگره 60 تبریک می گویم و از درگاه خالق عشق برایتان مسیری پر از برکت، عشق و خدمت را خواهانم....</b></font></p></div> text/html 2019-08-20T14:33:28+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) پیام تبریک http://leila-legion.mihanblog.com/post/547 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/Untitled-1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-08-20T13:56:53+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) رها یافتگان لژیون (19) http://leila-legion.mihanblog.com/post/546 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p align="center" style="font-size: 14.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">"هر یک از این رها یافتگان پرنده ای خواهند شد که از ناباوری مطلق به باور واقعی دست خواهند یافت</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.6667px;"></span><b style="font-size: 10.6667px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>".</span></b></span></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز چهارشنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; 1397/05/16&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>دو&nbsp;</b>&nbsp;نفر دیگر از اعضای&nbsp;<b>لژیون دوم&nbsp;</b>همسفران شعبه ی امین گلی، گل رهایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">را از دستان پر توان آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و رسماً وارد سفر دوم شدند.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">مسافر مهدی رهجوی مسافر اصغر و هم‌سفر مریم، ره‌جوی هم‌سفر لیلا</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/RAHAYI/reza-%20(37).jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 11.1111px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51);"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">و همسفر شهلا رهجوی همسفر لیلا</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51);"><img src="https://up.c60.ir/repository/34848/doshanbe/98_05_28/IMG_9610.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);">خانم مریم و خانم شهلای عزیز، ورود شما را به جمع سفر دومی های کنگره 60 تبریک می گویم و از درگاه خالق عشق برایتان مسیری پر از برکت، عشق و خدمت را خواهانم....</b></font></p></div> text/html 2019-08-10T20:16:26+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکرد لژیون 98/5/15 http://leila-legion.mihanblog.com/post/545 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>به نام نامی اولین عاشق...</b></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">لژیون " <b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/5/15 با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلا، دبیری همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه ی "<b>سی دی اندازه</b>"&nbsp; راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG-20190818-WA0001.jpg" alt=""></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اگر در لژیون رهجویی از مشکل و گرهی در زندگی خود حرف می زند&nbsp; آن گِره در وجود بقیه رهجوهای دیگر هم هست، در غیر این صورت در لژیون دیگری قرار می گرفت و...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">در ادامه مطلب بخوانید...</b></div> <br><br><div style="text-align: justify;"><br></div></font></div> text/html 2019-07-26T20:11:15+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکرد لژیون 98/4/31 سی دی حقه نفس 3 http://leila-legion.mihanblog.com/post/542 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام اولین عاشق که اوست...</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center;">لژیون‌"<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/4/31 با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر لیلا، دبیری همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه‌ی‌‌‌ "<b>سی دی حقه نفس 3"</b> راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG_20190727_121431_058.jpg" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی که انسان دچار کفر می شود دیگر خوبی های دیگران را متوجه نمی شود و فقط چیزهایی که به او ضربه می زند را می بیند. در نتیجه...</div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;درادامه مطلب بخوانید...</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-07-26T16:16:45+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 98/4/24سی دی حقه نفس2 http://leila-legion.mihanblog.com/post/541 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام خداوند هستی بخش...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لژیون " <b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه98/4/24&nbsp; با حضور جمعی از همسفران و استادی همسفر لیلا، دبیری همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه ی "<b>سی دی حقه نفس 2</b>" راس ساعت 17:30آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/mordad/IMG_20190717_232255_562.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک نفر که فقط&nbsp; خدمت می کند و آموزش نمی بیند، یا فقط در حال آموزش است و&nbsp; &nbsp;خدمت نمی کند. مطمئنا یک جایی کم می آورد. طبق وادی یازدهم باید در حرکت باشید و خروشان باشید و..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در ادامه مطلب بخوانید...</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-07-10T19:24:18+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 17/4/1398 " ادامه سی دی حقه 1" http://leila-legion.mihanblog.com/post/537 <div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">به نام اولین عاشق که اوست</span></b><b><span style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">مورخ 17/4/1398 </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی <b>همسفر لیلا</b>، دبیری <b>همسفر فاطمه خ</b> و با دستور جلسه ی "<b><span style="color:#002060">ادامه سی دی حقه</span></b><span style="color:#002060"> <b>1</b></span>" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/tir/IMG_20190709_102015_229.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 4.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 4.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><span lang="AR-SA">گاهی بعضی رهجو ها پیامی می دهند و اگر راهنما جوابشان را ندهد زمین و زمان را بهم می دوزند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">چرا؟ چون که معامله کرده و راهنما را به جای خدا نشانده و می خواهد خدایی که برای خودش انتخاب کرده مرتب به او رسیدگی کند، ولی او هم یک انسان است، به هزار و یک دلیل ممکن است نتواند نیاز تو را برطرف نماید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 4.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 4.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b>در ادامه مطلب بخوانید....</b></span></p></div> text/html 2019-07-05T11:30:21+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) گزارش عملکرد لژیون(10/04/1398) سی دی حقه 1 http://leila-legion.mihanblog.com/post/532 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام اولین عاشق که اوست<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/4/10با حضور گرم جمعی ازهمسفران واستادی کمک راهنما خانم لیلا، دبیری همسفر خانم فاطمه خ وبا دستورجلسه ی "<b>سی دی حقه 1</b>" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/tir/IMG-20190701-WA0001.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">کبر یعنی من با زبان بی زبانی ام به خدا می گویم تو صلاح بندگانت را نمی دانی ولی من بیشتر از تو می دانم! من بیشتر از تو دلم برای مسافرم وفرزندم می سوزد!&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">حدیثی از حضرت علی (ع) هست که می گوید محبت و عشقی که خداوند نسبت به بنده ی خودش دارد یک ذره ی آن در وجود مادر است</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">شما فکر کنید مادر چقدر فرزندش را دوست دارد و خداوند هزاران برابر بیشتر بندگان خودش را دوست دارد</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کسی که...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font color="#000066" style="" size="4">این بحث زیبا را در ادامه مطلب دنبال کنید...</font></b></span></p></div> text/html 2019-06-30T18:00:23+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه عملکرد لژیون روز دوشنبه 98/4/3 " سی دی پایه" http://leila-legion.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b> به نام خالق زیبایی ها</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/4/3 با حصور جمعی از همسفران و استادی خانم<b> لیلای</b> عزیز، دبیری همسفر <b>فاطمه خ</b> و با دستور جلسه "<b>سی دی پایه</b>" راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/khordad/IMG_20190626_105142_259.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b>هر انسانی جدای از این که فرزند یا همسر و خواهر ما باشد، یک انسان مستقل برای خودش است که یک خالقی دارد و خالق مسیرهایی سر راه او قرار داده که در طی این مسیر ها باید یک سری تاریکی ها را تجربه کند تا خود متوجه اشتباهاتش شود.&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b>اما ما با&nbsp; ایثار و فداکاری&nbsp; می خواهیم او را از مسیر اشتباه در آوریم، در حالی که...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font color="#000066">در ادامه مطلب بخوانید....</font></b></span></div></div> text/html 2019-06-26T07:14:31+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر لیلا (راهنمای لژیون) مسافر و همسفر آیینه همدیگر هستند. http://leila-legion.mihanblog.com/post/529 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#6600cc">ادامه پست قبل....</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/khordad/IMG_20190618_181605_102.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">مسافر و همسفر آیینه همدیگر هستند و تاریکی ها و روشنایی های هم را به همدیگر نشان می دهند...</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">در ادامه مطلب بخوانید...</font></b></p> text/html 2019-06-23T17:42:46+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 98/3/27" مسافر و همسفر، آیینه همدیگر" http://leila-legion.mihanblog.com/post/527 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="">به نام اولین عاشق که اوست</span></b><span dir="LTR" style=""><br> </span><span lang="AR-SA" style="">لژیون "<b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/3/27 با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلا، دبیری همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه ی&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#6600cc"><span lang="AR-SA" style="">"&nbsp;<b style="">مسافر و همسفر، آیینه همدیگر هستند</b>"&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.&nbsp;</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/khordad/IMG_20190618_181555_768.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">مسافرهای ما برای این که تاریکی هایمان را به ما نشان دهند، بعضی از رفتارهایی را از خود نشان می دهند که برای ما آزار دهنده است، اما در واقع آن ها فقط آیینه ما هستند، همین!</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><b style=""><font style="" face="times new roman, times, serif" size="4" color="#006600">گزارش کامل را در ادامه مطلب بخوانید...</font></b></span></p> text/html 2019-06-13T19:37:06+01:00 leila-legion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش عملکر لژیون دوشنبه 98/3/20 کتاب عبور از منطقه ی 60درجه زیر صفر http://leila-legion.mihanblog.com/post/525 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">به نام خالق مهر</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">لژیون " <b>تو فقط لیلی باش</b>" روز دوشنبه 98/3/20 با حضور گرم جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلای عزیز، دبیری همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه ی "<b>صفحه 40 تا 60 کتاب عبور از منطقه 60درجه زیر صفر</b>" راس ساعت 17:30آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/12653/khordad/IMG_20190616_224949_204.jpg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چرا ما نقاب بر چهره می زنیم؟</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><br> </span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">چون می ترسیم چهره ی واقعی خود را ببینیم و چهره ی پنهان شده&nbsp; پشت نقاب کمی ترس دارد. ما می توانیم هر کسی را دوست داشته باشیم ولی اگر خودمان را با چهره بی نقاب ببینیم ، دوست داشتن خود کار خیلی سختی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">در ادامه مطلب بخوانید....</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p></div>